مالکوم بنیسون

مالکوم بنیسون

پروفسور مالکوم بنیسون به عنوان مشاور تجاری برای سازمان‌های متعددی در اروپا، خاور دور و آمریکا کار کرده است و دانش آموزشی و تجربیات تجاری فراوانی را برای LSC Malta به ارمغان می‌آورد.

کتاب های مالکوم بنیسون

برنامه ریزی نیروی انسانی