جو موران

جو موران

جو موران مورخ اجتماعی و فرهنگی است که از اواسط قرن بیستم تا به امروز در مورد زندگی روزمره به ویژه زندگی روزمره بریتانیا نوشته است.
موران تاریخ و سیاست بین‌الملل را در دانشگاه لیدز مطالعه کرد و سپس مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی و دکترای مطالعات آمریکایی را در دانشگاه ساسکس دریافت کرد. آرشیو مشاهدات جمعی در ساسکس چیزی بود که او را به مطالعه روزمره برانگیخت. موران علاقه خود را به توجه به آنچه که معمولاً در کتابچه های I-Spy که در دوران جوانی مصرف می کرد نادیده گرفته می شود، نسبت می دهد.
موران به نقل از Doreen Massey می‌گوید که علی‌رغم تاکید هر نسلی بر تغییر، "بسیاری از زندگی هنوز هم شامل انتظار در یک پناهگاه اتوبوس با خرید اتوبوسی است که هرگز نمی‌آید". او خود را اینگونه توصیف می کند که "در تلاش برای یافتن زبان انتقادی برای صحبت در مورد این لحظات پوچ و بی هدف از زندگی روزمره، مملو از فعالیت هایی مانند رفت و آمد و کارهای روزمره اداری است، که ما عموما آنها را بدیهی می دانیم، اما بخش زیادی از زندگی ما را اشغال می کنند." موران خود را تحت تأثیر مشاهدات جمعی و یک قوم‌نگاری جدید فرانسوی از روزگار یا فرومعادی توصیف می‌کند، که نمونه‌ای از آثار ژرژ پرک، مارک اوژ و فرانسوا بون است.
کتاب موران به نام صف برای مبتدیان یک گزارش زمانی است، از صبحانه تا خواب، از یک روز عادی بریتانیا و چگونگی تغییر آن از قرن نوزدهم و به ویژه از دهه 1930. این کتاب نقدهای مطلوبی دریافت کرد.
موران از آگوست 2013، استاد زبان انگلیسی و تاریخ فرهنگی در دانشگاه جان مورز لیورپول است. او برای The Guardian[8] و New Statesman نوشته است.

کتاب های جو موران

گریزی از شکست نیست