آندره مکین

آندره مکین

آندره مکین در سال ۱۹۵۷ در کرانسویارسک سیبری زاده شد. اولین قصه های دوران کودکیش را از جد مادری اش به زبان فرانسه شنید و همین امر بی گمان باعث دلبستگی و شیفتگی فراوان او به زندگی در فرانسه شد. در بدو ورود به فرانسه در سال ۱۹۸۷، کتاب های «دختر یک قهرمان اتحاد جماهیر شوروی» و «اعترافات یک پرچمدار شکست خورده» را برای موسسات انتشاراتی فرانسوی فرستاد و هر بار بدون اینکه خوانده شوند، به او برگردانده شدند. مکین در ابتدا تصمیم گرفت آثارش را با نام های مستعار مختلف و به عنوان ادبیات ترجمه شده روسی به فرانسه برای ناشران بفرستد. او حتی مجبور شد «اعترافات یک پرچمدار شکست خورده» را به زبان روسی شکسته بنویسد و نسخه ی اصلی را با نام مترجمی که وجود خارجی نداشت و نام فامیل مادربزرگ مکین را یدک می کشید، ارائه دهد و تنها بدین ترتیب بود که اولین کتابش به چاپ رسید. مکین با کتاب «به یاد رودخانه عشق» از گمنامی خارج شد. در نهایت کتاب «وصیت نامه ی فرانسوی» بود که برای این نویسنده ی روس که به خود لقب «نویسنده ی منحوس» داده است، جایزه ی گنکور و جایزه ی مدیسی را به ارمغان آورد.

کتاب های آندره مکین

بیشتر بخوانید

جایزه ی گنکور، دروازه ی پیروزی ادبیات فرانسه

«جایزه ی گنکور» به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین جوایز ادبی فرانسه، دروازه ای است که تنها نویسندگان پیروز از آن گذشته اند.

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.