ولادیمیر بلوگولوفسکی

ولادیمیر بلوگولوفسکی

ولادیمیر بلوگولوفسکی، متولد 1970، بنیانگذار پروژه کیوریتوریال بین قاره ای مستقر در نیویورک است که بر سازماندهی، سرپرستی و طراحی نمایشگاه های معماری در سراسر جهان تمرکز دارد. او که به عنوان معمار در مدرسه معماری اتحادیه کوپر در نیویورک آموزش دیده است، بیش از 200 مقاله منتشر کرده است و نویسنده عناوینی مانند خانه سبز، مدرنیسم شوروی: 1955-1985، و فلیکس نوویکوف است. معمار مدرنیسم شوروی (ناشران DOM، 2013).

کتاب های ولادیمیر بلوگولوفسکی

مظنونین همیشگی(3)