میرزا حبیب اصفهانی

میرزا حبیب اصفهانی

میرزا حبیب اصفهانی ادیب، روشنفکر، مترجم و شاعر ایرانی قرن سیزدهم هجری، از پیشگامان تحول در نثر و ترجمه و دستور زبان فارسی؛ و به اعتباری بنیانگذار و پدر دستور زبان فارسی محسوب می‌شود. میرزا حبیب اصفهانی در سال ۱۲۵۰ قمری در خانواده‌ای روستایی و کاتب در روستای بِن اصفهان (اکنون مرکز شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری) به دنیا آمد. وی به سبب اقامت طولانی در استانبول، به «حبیب‌افندی» و «میرزاحبیب‌افندی» نیز شهرت داشته‌است. خود او در مقدمه ترجمه کتاب حاجی بابای اصفهانی، خود را حبیب اصفهانی معرفی کرده‌است.

کتاب های میرزا حبیب اصفهانی

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


دستور سخن


سرگذشت ژیل بلاس