یاسر عرب

یاسر عرب

یاسر عرب متولد سال 1361؛ دارای فوق لیسانس مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان می باشد.

کتاب های یاسر عرب

درباره ی عکاسی معماری