کریستین برایدن

کریستین برایدن

کریستین برایدن (متولد: 1949) یک کارمند ارشد دولتی و مادر مجرد سه فرزند بود که در 46 سالگی به زوال عقل مبتلا شد. از آن زمان او تقریباً با هر کلیشه ای با مبارزه برای دفاع از خود، نوشتن مقاله و سخنرانی در کنفرانس های ملی رفته است.

کتاب های کریستین برایدن