پاتریس پاوی

پاتریس پاوی

پاتریس پاویس (متولد 1947) استاد مطالعات تئاتر در دانشگاه کنت در کانتربری انگلستان (بریتانیا) بود، جایی که در پایان سال تحصیلی 2015/2016 بازنشسته شد. او به طور گسترده در مورد اجرا نوشته است و مطالعات و تحقیقات خود را عمدتاً در نشانه شناسی و بین فرهنگی در تئاتر متمرکز کرده است. او در سال 1986 جایزه ژرژ جماتی را دریافت کرد.

کتاب های پاتریس پاوی

میزانسن معاصر