توبیاس جی لانز

توبیاس جی لانز

دکتر توبیاس جی. لانز نویسنده این کتاب مدرک خود را در رشته «علوم حیات وحش و اقتصاد کشاورزی» از دانشگاه «ای اند ام» تگزاس و دکترای خود را در رشته «سیاست بین‌الملل» از دانشگاه کارولینای جنوبی دریافت کرده و در حال حاضر در آنجا تدریس می‌کند. وی در کنار تدریس دانشگاهی خود مطالعات میدانی در زمینه روابط بین بقا و پیشرفت روستایی در غرب آفریقا و هند انجام داده است که در نتیجه این مطالعات، مقالات متعددی در رابطه با اقتصاد، پیشرفت روستایی، و آموزه‌های اجتماعی کاتولیک تالیف کرده است.

کتاب های توبیاس جی لانز