الس ون گیت

الس ون گیت

Els Van Geyte در واحد انگلیسی برای دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه بیرمنگام (بریتانیا) کار می‌کند و استراتژی‌های امتحان آیلتس و مهارت‌های زبان آکادمیک را آموزش می‌دهد.

کتاب های الس ون گیت

Reading for IELTS