حسین سراج زاده

حسین سراج زاده

سید حسین سراج‌زاده جامعه‌شناس ایرانی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی است. او همچنین ریاست انجمن جامعه‌شناسی ایران را بر عهده دارد.

کتاب های حسین سراج زاده