پاملا س ویه گارتز

پاملا س ویه گارتز

پاملا اس. ویگارتز، دکترا، دانشیار دانشگاه ایلینویز در شیکاگو بود که در آنجا دوره‌های درمان شناختی رفتاری (CBT) را تدریس می‌کرد و درمانگاه اختلال وسواس فکری-اجباری (OCD) را برای بیش از یک دهه مدیریت می‌کرد. او عضو تایید شده آکادمی شناخت درمانی است و در هیئت مشاوره علمی OCD شیکاگو خدمت می کند. ویگارتز همچنین به طور فعال در تحقیقات بالینی مشارکت دارد و یک مشاور رفتاری شناختی در پروژه‌های کمک مالی مرتبط با مدیریت افسردگی پری ناتال و مراقبت از خود است. او یک روانشناس بالینی دارای مجوز، یک تمرین اختصاص داده شده به درمان افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی در منطقه بزرگ بوستون دارد. او نویسنده 10 راه حل ساده برای نگرانی است.

کتاب های پاملا س ویه گارتز