فرانسیس اشکرافت

فرانسیس اشکرافت

فرانسیس اشکرافت، نویسنده و فیزیولژیست بریتانیایی‌ و استاد تحقیقات انجمن سلطنتی در دانشگاه آکسفورد است. او یکی از اعضای کالج ترینیتی، آکسفورد و مدیر مرکز عملکرد ژن آکسفورد است.

کتاب های فرانسیس اشکرافت

اخگر زندگانی