شاینول جیوا

شاینول جیوا

شاینول جیوا، رئیس مطالعات حوزه در موسسه مطالعات اسماعیلی در لندن است. او دارای مدرک دکتری از دانشگاه ادینبورگ است. آخرین کتاب او با عنوان «بنیانگذار قاهره: امام فاطمی-خلیفه المعز و دوران او» نام دارد.

کتاب های شاینول جیوا

فاطمیان