کی میشل هانیکت هالنبو

کی میشل هانیکت هالنبو

دکتر کی میشل ‌هانیکِت ‌هالِنبو دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی آموزشی در دانشگاه A&M تگزاس، کورپوس کریستی است. او چندین سال تجربه بالینی در زمینه‌های مختلف دارد و بیشتر این زمان را صرف تحقیق و ارائه رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) کرده است. او در حال حاضر چندین مطالعه تحقیقاتی در مورد سازگاری DBT انجام می دهد و به تسهیل اجرای خدمات بالینی مبتنی بر DBT برای جامعه محلی ادامه می دهد.

کتاب های کی میشل هانیکت هالنبو