تیم کول

تیم کول

تیم کول دکترای خود را در زمینه ارتباطات بین فردی از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا به دست آورد. دکتر کول یکی از اولین محققانی بود که کشف کرد چگونه تفاوت در نیاز افراد به دلبستگی می تواند منجر به خیانت شود. او در حال حاضر دانشیار برنده جوایز در دانشگاه DePaul است.

کتاب های تیم کول