داگلاس ام. تتی

داگلاس ام. تتی

داگلاس ام. تتی، استاد رشد انسانی، روانشناسی و اطفال در دانشگاه ایالتی پن است. او دکترای خود را از دانشگاه ورمونت در سال 1984 دریافت کرد.دکتر تتی به عنوان دستیار ویراستار روانشناسی رشد از سال 2000 تا 2004 خدمت کرد. او همچنین معاون مدیر مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی پن و ابتکار پژوهشی بین رشته‌ای دانشگاه پن استیت است که توسط مرکز مطالعات کودک پن استیت حمایت می‌شود. در طول 20 سال گذشته، او تحقیقاتی انجام داده است که عملکرد والدین و خانواده و دلبستگی کودک و والدین را در هر دو زمینه "کم خطر" و "پرخطر" بررسی کرده است.

کتاب های داگلاس ام. تتی

بدرفتاری با کودک