میلی ماروتا

میلی ماروتا

من روزهایم را صرف ایجاد تصاویر پیچیده بر اساس طبیعت برای کتاب های رنگ آمیزی و سایر پروژه های هیجان انگیز از استودیوی خود در کنار دریا در گوشه ای کوچک از غرب ولز می کنم. در دوران کودکی در یک مالکیت کوچک در تپه‌های روستایی ولز بزرگ شدم، طبیعت در تمام اشکال با شکوه آن احاطه شده بودم. در همین سالهای اولیه بود که کمی نسبت به قلمرو حیوانات وسواس پیدا کردم و بعداً به مطالعه تصویرسازی حیات وحش ادامه دادم. این شیفتگی به دنیای طبیعی همچنان در هسته کار من باقی مانده است. مهمتر از همه، هدف من خلق آثاری زیباست که هم مجذوب کننده و هم جذاب است.

کتاب های میلی ماروتا

کتابی برای نمایش وجود ندارد !