علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری متولد سال 1350، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های علی اکبری

راز یک خانم موفق در ایران


راز جذب پول در ایران (8)


راز جذب پول در ایران (7)


راز جذب پول در ایران 6


راز جذب پول در ایران 5


راز جذب پول در ایران 3


راز جذب پول در ایران 4


راز جذب پول در ایران (2)


راز جذب پول در ایران (1)


مبانی تحلیل بازار


دست متفکر


اتمسفر


درمان مشکلات


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.