محمد طرشونه

محمد طرشونه

محمد طرشونه( متولد ۱۹۴۱ ) منتقد ادبي و استاد برجسته زبان و ادبيات عرب در دانشگاه‌هاي تونس می باشد.

کتاب های محمد طرشونه

کتاب مستطاب صد و یک شب