نیکولا ادواردز

نیکولا ادواردز

نیکولا ادواردز نویسنده  و تصویرگر کتاب های کودکان است. نیکولا ادواردز در کنار دریا در برایتون زیبا بزرگ شد. او عاشق خواندن، رقصیدن، قافیه و چیزهای فیروزه ای است. او اکنون با همسرش در شرق لندن زندگی می کند و روزهای خود را به نوشتن و ویرایش کتاب های کودکان می گذراند.

کتاب های نیکولا ادواردز

شادی