ژان زیگلر

ژان زیگلر

ژان زیگلر (۱۹ آوریل ۱۹۳۴) استاد سوئیسی جامعه‌شناسی در دانشگاه ژنو و سوربن پاریس و معاون سابق کمیته مشورتی حقوق بشر سازمان ملل متحد است. او قبلاً از سال 1981 تا 1999 عضو پارلمان سوئیس برای سوسیال دموکرات ها بود.

کتاب های ژان زیگلر

اربابان جدید جهان