ایان ذاچک

ایان ذاچک

Iain Zaczek به طور گسترده در مورد هنر و طراحی می نویسد. بسیاری از کتاب های او عبارتند از: امپرسیونیست ها; Essential Art Deco; هنر و طراحی سلتیک؛ و هنر نسخه های خطی تذهیب شده. او همچنین یکی از نویسندگان مشارکت کننده در Art: The Definitive Visual Guide بود.

کتاب های ایان ذاچک

آرت دکو


آرت دکو