ولادیمیر آرسنیف

ولادیمیر آرسنیف

ولادیمیر آرسنیف (1872 - 1930) گردشگر، جغرافی‌دان، نویسنده و نظامی اهل امپراتوری روسیه بود. وی جستجوگر خاور دور بود که سفرهای خود را در سری کتاب‌هایش_ "По Уссурийскому Краю" و "Дерсу Узала" _ نقل کرده‌است. سفرهایی نظامی به اوسوری که عمدتاً با همراهی و راهنمایی یک شکارچی بومی به نام درسو اوزالا از سال ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۷ انجام شده بودند.

کتاب های ولادیمیر آرسنیف

درسو اوزالا