نیکلاس دیویس

نیکلاس دیویس

نیکلاس بری دیویس (23 مه 1952)یک طبیعت شناس و جانورشناس بریتانیایی، و استاد بازنشسته اکولوژی رفتاری در دانشگاه کمبریج است، جایی که او همچنین عضو بازنشسته کالج پمبروک است.

کتاب های نیکلاس دیویس

مقدمه ای بر اکولوژی رفتاری