حسین صامعی

حسین صامعی

دکتر حسین صامعی متولد 1363 ، دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵ ، کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸و دکترای مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴ است. او مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف استو 4 کتاب و 14 مقاله به چاپ رسانده است.او دارای بیش از ۱۶ سال فعاليت مدیریتی و مشاوره‌ای در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بیش از ۶ سال فعالیت مديريتی و مشارکت در بیش از ۳۵ پروژه مشاوره‌ای در حوزه استراتژی، طراحی سازمان و رشد کسب و کار است.

کتاب های حسین صامعی