بی جوزف پاین

بی جوزف پاین

ب. جوزف پاین (زاده ۱۹۵۸) نویسنده آمریکایی است. او «اقتصاد تجربه» را ابداع کرد.

کتاب های بی جوزف پاین