حسین نوروزی

حسین نوروزی

حسین نوروزی متولد سال 1356 نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های حسین نوروزی

بازاریابی 4.0


دختر سروان


ارتباطات بازاریابی


اخلاقیات در فروش


هک فروش


بازاریابی محتوا


مدیریت استراتژیک


مدیریت ارتباط با مشتری


درک بازاریابی دیجیتال


تغییر برای متمایز شدن


جوهره بازاریابی


مسیریاب بازاریابی


اصول مدیریت بازاریابی


ارتباطات تجاری


مدیریت بازاریابی سبز


بازاریابی عمومی


مدیریت بازاریابی جهانی