پائول پارسونز

پائول پارسونز

دکتر پائول پارسونز نویسنده و تحلیلگر علمی در آیلسبری انگلستان است. او یک کیهان شناس بازنشسته و سردبیر سابق BBC SKY است. او به طور منظم در Nature، New Scientist و Daily Telegraph همکاری می کند.

کتاب های پائول پارسونز

فیزیک و جهان ما