عمادالدین باقی

عمادالدین باقی

عمادالدین باقی (زاده ۵ اردیبهشت ۱۳۴۱) تاریخدان، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی سابق و روزنامه‌نگار منتقد در جمهوری اسلامی ایران است. وی رئیس و بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، و نویسنده کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستان‌های ایراندر اواخر دهه هفتاد است.

کتاب های عمادالدین باقی

جامعه شناسی دین


شهروندی و شهربندی


جنگ و صلح


جان


بحثی در آیه ضرب و قیمومت


دنیای بسته


جدل های تاریخی


روحانیت و قدرت


تولد یک انقلاب


بررسی انقلاب ایران


قضاوت آمریکایی


بهار رکن چهارم


پرستشگاه در عهد سنت و تجدد


حقوق مخالفان