هانس یوناس

هانس یوناس

هانس جوناس فیلسوف یهودی آمریکایی آلمانی الاصل بود که از سال 1955 تا 1976 پروفسور آلوین جانسون در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی در شهر نیویورک بود.

کتاب های هانس یوناس

کیش گنوسی