جفری سی وود

جفری سی وود

جفری سی وود، PsyD، در لاس وگاس، NV زندگی و کار می کند. او در درمان های مختصر درمانی برای افسردگی، اضطراب و تروما تخصص دارد. او همچنین برای رشد معنوی، توسعه مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی مربیگری می کند.

کتاب های جفری سی وود

شادکامی جدید