لاری دابلیو میز

لاری دابلیو میز

لری دبلیو میز استاد گروه مهندسی عمران، محیط زیست و پایداری در دانشکده مهندسی پایدار و محیط زیست در دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU) و رئیس سابق گروه مهندسی عمران و محیط زیست است. قبل از ASU، او مدیر مرکز تحقیقات منابع آب در دانشگاه تگزاس در آستین بود. پروفسور میز مقالات زیادی در نشریات و در مجموعه مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی منتشر کرده است.

کتاب های لاری دابلیو میز