سالی هویت

سالی هویت

سالی هویت نویسنده بسیاری از عناوین کودکان است. او متولد سال 1949 میلادی است و در انگلستان زندگی می کند.

کتاب های سالی هویت

بازکاهی و بازمصرف


آنچه می خوریم


مصرف آب


مصرف انرژی


پسماند و بازیافت


این جا را نگاه کن