دیوید باکینگهام

دیوید باکینگهام

دیوید دنیس باکینگهام، FBA، FAcSS (متولد 6 اکتبر 1954) یک محقق رسانه، ارتباطات و آموزش و پرورش و دانشگاهی بازنشسته است.

کتاب های دیوید باکینگهام

نسل دیجیتال