زهرا زواریان

زهرا زواریان

زواریان نویسنده و پژوهشگر ادبی در سال 1341 در تهران به دنیا آمد. از سال 1359 در آموزش و پرورش مشغول به کار شد و از سال 1367 به داستان نویسی روی آورد. وی پس از شهید آوینی سردبیری ماهنامه ادبیات داستانی را به عهده گرفت. دو سال دبیر صفحه داستان مجله سوره به سردبیری شهید آوینی و سپس مؤسس مجله ادبیات داستانی و دبیر تحریریه آن بوده است . بعد از شهادت سید مرتضی آوینی سردبیری آن مجله نیز از جمله فعالیت های اوست.
از آثار او "روایت جنگ در ادبیات حماسی زنان"، داستان "زهیر"(نگاهی به سرخی آتش)، رمان "دیانا که بود"، ، رمان "زنی در جزیره گمنام"،"نجوای حریر"،"مستانه"،"رایحه نجابت"،"شخصیت زن در ده سال داستان نویسی"، "شبستان دل" (سفرنامه حج)، "نزدیک تر بیا احمد" (داستان معراج)،"خاتون عشق" (داستان حضرت نرجس خاتون، علیهاالسلام)، " قامت بلند سپیدار"،"در راه که می آمدی سحر را ندیدی؟" و داستان "بهشت را زینت کنید"،"چهار بانوی تاریخ ساز" است.

کتاب های زهرا زواریان

کشتی اسیران


مریم


ادبیات و فلسفه در گفت و گو


بهشته من


دامنی از جنس آب


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.