جف ویکرشام

جف ویکرشام

جف ویکرشام؛ نویسنده و بنیان گذار موسسه نبوغ فکری کینگ او اسپارتا در پنسیلوانیا. بنیان گذار موسسه مورنیگ فایر، مدیر موسسه راهکارهای تکنولوژی جهانی، فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه دلاور، برنده جایزه تونی رابینز، سخنران انگیزشی و مربی کوچینگ با عملکرد بالاست.

کتاب های جف ویکرشام