علی طهماسب پور

علی طهماسب پور

علی طهماسب پور؛شاعر، نویسنده و شاهنامه پژوه ایرانی متولد ۱۳۶۱ می باشد.

کتاب های علی طهماسب پور