احسان عباسلو

احسان عباسلو

احسان عباسلو متولد سال 1345 تهران، دارای فوق لیسانس ادبیات انگلیسی می باشد. وی داور جایزه کتاب سال، داور جایزه جلال، داورحایزه پروین، داور جایزه نقد، داور کتاب فصل بوده است. از آثار وی می توان به کلاژ، واهمه های سرخابی، الینار، در غروبی سرد از پاییز اشاره کرد.

کتاب های احسان عباسلو

گیتانجلی


دائو د جینگ


نیمه ی زخمی شب


دری مرا می خواند


الینار