هیتر هدریک فینک

هیتر هدریک فینک

هدر هدریک فینک یک متخصص تغذیه ثبت شده و دارای گواهینامه متخصص در رژیم غذایی ورزشی است. او مدرک لیسانس خود را در رژیم غذایی و همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در حرکت شناسی در دانشگاه ایلینویز، اوربانا / شامپین به پایان رساند. هدر همچنین توسط کالج پزشکی ورزشی آمریکا به عنوان یک فیزیولوژیست ورزشی معتبر تایید شده است. هیدر بیش از 20 سال است که برنامه های تغذیه، تناسب اندام و تندرستی را برای افراد، شرکت ها و تیم های ورزشی ارائه می دهد.

کتاب های هیتر هدریک فینک

تغذیه ورزشی کاربردی