مصطفی الفارسی

مصطفی الفارسی

مصطفی الفارسی نویسنده در 26 اکتبر 1931 در سفکس به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آنجا گذراند. او در سال 1952 مدرک لیسانس خود را گرفت. او به فرانسه سفر کرد. او در پاریس در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. او در سال 1955 مدرک لیسانس خود را در رشته هنر گرفت. و گواهی معارف اسلامی با تحقیق در مورد انقلاب قرمطیان (1956). در طول تحصیل تحت تأثیر تفکر وجودی قرار گرفت. او به تونس بازگشت. او در وزارت خبر وابسته به دفتر وزیر امورخارجه و ارشاد وقت (1956) و سپس در رادیو تونس به عنوان مدیر بخش روابط خارجی (1959) و سپس به عنوان مدیر کل منصوب شد. از شرکت تولید و توسعه فیلم تونس (1962-1968) و در سال 1969 به وزارت امور فرهنگی وهنر در آن پیوست و سمت خط کهیه را به عنوان مدیر یک اداره برعهده داشت. سپس مدیر گروه تئاتر در همان وزارتخانه سپس به عنوان مدیر بخش هنری آنجا منصوب شد. (1971). او به عنوان مشاور در وزارتخانه ادامه داد تا اینکه در سال 1365 زودتر بازنشسته شد و به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی منصوب شد (1369). وی علاوه بر زبان عربی به زبان فرانسه نیز مسلط است.

کتاب های مصطفی الفارسی

نمایشنامه رستم زال