کارن کشمن

کارن کشمن

کارن کشمن، زاده ی 4 اکتبر 1941، نویسنده ی آمریکایی داستان های تاریخی است. کارن دارای مدرک کارشناسی در رشته های زبان یونانی و انگلیسی از دانشگاه استنفورد است. همچنین، او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های رفتارشناسی انسان و مطالعات موزه است. کشمن به مدت یازده سال، استادیار دپارتمان مطالعات موزه ی دانشگاه جان اف. کندی بود تا این که در سال 1996 از این شغل استعفا داد و به نویسندگی تمام وقت روی آورد. کارن کشمن اکنون در جزیره ی واشون در نزدیکی سیاتل، زندگی می کند و داستان می نویسد.

کتاب های کارن کشمن

دستیار ماما


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

مدال نیوبری، نشان افتخار ادبیات کودک

این مدال توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان» که بخشی از «انجمن کتابخانه های آمریکا» است به نویسنده ی خوش ایده ی سال گذشته اعطا می شود