ناتان کامل

ناتان کامل

ناتان کامل کارگردان فیلم، فیلمنامه نویس، نویسنده داستان های اسرائیلی منتشر شده، طراح و توسعه دهنده بازی می باشد.

کتاب های ناتان کامل

نه!نمی خوام!اجازه نمی دم!