رضا نیلی پور

رضا نیلی پور

رضا نیلی‌پور (متولد ۱۳۲۰) زبان‌شناس، روان‌شناس و عصب‌شناس ایرانی‌ست. او از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۶۲ استادیار و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷، به عنوان دانشیار دانشکده علوم توانبخشی تدریس می‌کرد. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ استاد تمام گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور بود.در سال ۱۳۷۸ به دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی منتقل شد وتا سال ۱۳۸۷ به عنوان استاد و مدیر گروه گفتار درمانی این دانشگاه خدمت کرد. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه روان‌شناسی زبان و عصب‌شناسی زبان و زبان‌شناسی بالینی است. او همچنین عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در شاخه زبان‌شناسی است.

کتاب های رضا نیلی پور