توماس ام استرنر

توماس ام استرنر

توماس ام استرنر موسس و مدیر عامل موسسه ذهن تمرینی است. به عنوان یک کارآفرین موفق، او به عنوان یک متخصص در عملکرد لحظه حال یا PMF™ در نظر گرفته می شود. او یک سخنران و مربی محبوب و پرتقاضا است که با گروه ها و افراد صنعتی با عملکرد بالا، از جمله ورزشکاران، کار می کند و به آنها کمک می کند تا در موقعیت های پر استرس به طور موثر عمل کنند تا بتوانند به سطوح جدیدی از تسلط برسند.

کتاب های توماس ام استرنر

از تمرین در مسیر لذت ببر