دیمون سنتولا

دیمون سنتولا

دیمون سنتولا جامعه شناس و استاد ارتباطات، جامعه شناسی و مهندسی الیهو کاتز در دانشگاه پنسیلوانیا است [1]، جایی که او مدیر گروه دینامیک شبکه و عضو ارشد موسسه اقتصاد سلامت لئونارد دیویس است.سنتولا قبل از پیوستن به دانشگاه پنسیلوانیا، استادیار دانشکده مدیریت اسلون MIT (2008-2013) و عضو رابرت وود جانسون در دانشگاه هاروارد بود.

کتاب های دیمون سنتولا

تغییر