کارن سندرز

کارن سندرز

كارن سندرز (1 اوت 1961) استاد اخلاق و ارتباطات دانشگاه سنت مری می باشد.

کتاب های کارن سندرز