فربد آذسن

فربد آذسن

کتاب های فربد آذسن

پیک نیک کنار جاده


مترو 2035


مترو 2033


مترو 2034


بیشتر بخوانید

کتاب «مترو 2033»: بقا در تاریکی

داستان «مترو 2033» در حدود 19 سال بعد از هولوکاستی هسته ای رقم می خورد که روسیه را به برهوتی مرگبار تبدیل کرده است.