جواد ثابت نژاد

جواد ثابت نژاد

کتاب های جواد ثابت نژاد

آشنایی با هاوکینگ


داستانهای شکسپیر


آشنایی با اوپنهایمر


اعتراف


آشنایی با فیثاغورث


آشنایی با تورینگ