جواد ثابت نژاد

جواد ثابت نژاد

کتاب های جواد ثابت نژاد

داستانهای شکسپیر


آشنایی با فیثاغورث


اعتراف


آشنایی با تورینگ


آشنایی با اوپنهایمر