جف نیپارد

جف نیپارد

جف نیپارد یک بدنساز طبیعی، پاورلیفتر واجد شرایط بین المللی با مدرک لیسانس در بیوشیمی/شیمی می باشد.

کتاب های جف نیپارد